Freemind EU

Yaşadığınız problemlerin birçoğunun bilinçaltı kodlarınızdan kaynaklandığını biliyor musunuz?

✓ Değersizlik Duyguları, 

İlişki problemleri,

 Geçmiş Travmalar,

Anksiyete ve Panik Atak problemleri,

Özgüven Eksikliği, Çekingenlik ve İletişim problemleri,

Depresyon veya Kronik Mutsuzluk sorunları,

Kendine veya bir başkasına karşı duyulan dayanılmaz Öfke ve/veya Nefret problemleri,

 Geçmişteki bazı olaylar yüzünden hissedilen büyük Suçluluk ya da Pişmanlık Duyguları,

 Geleceğe dair Umutsuzluk,

 Ve tüm Fobiler…

Tüm bu problemler duygu, düşünce ve davranışlarımızı belirleyen Bilinçaltı Kodlarımızdan kaynaklanır. Bu kodların nedeni ise büyük oranda geçmişte yaşadığımız olaylar ve travmalardır. Çoğu zaman bu olayları unuttuğumuzu, geçmişte bıraktığımızı ve dolayısıyla etkilerinden de kurtulduğumuzu sanırız. Hatta bazen bu olay ve travmaları hiç hatırlamayız bile. Ancak bu travmaları hatırlamıyor oluşumuz bu olayların hayatımızdaki etkilerini yaşamadığımız anlamına kesinlikle gelmez. 

Geçmişte, özellikle de çocukluk ve ergenlik yıllarında yaşadığınız olaylar size bir duygu hissettirir. Bu duygular size bir karar aldırır. Bu kararlar bilinçaltınızda “bilinçaltı kodu” olarak depolanır. Bilinçaltınızdan kaynaklanan problemleri bilinçaltına inmeden çözmek bataklığı kurutmadan üzerindeki sivrisinekleri öldürmeye çalışmak gibidir. Bütün emeğinizi, paranızı ve yıllarınızı dahi harcasanız o bataklık kurumadan o sivrisinekler oradan gitmez. Siz de bu sorunları yaşamaya devam edersiniz.

FreeMind® Sistemi ile Tüm Bu Bilinçaltı Sorunlarından Kısa Sürede Kurtulmak Artık Mümkün!..

freemind

FreeMind Sistemi son 20 yıldır Dünya’da ve Amerika’da en çok kullanılan ve en başarılı NLP Tekniklerinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Bilinçaltının en açık olduğu Alfa seviyesinde uygulanır. Aslında temelde yapılan bilinçaltında istenilen bölgelere gidilip oradaki duygusal hafızanın silinmesi veya negatif bilinçaltı kayıtlarının değiştirilmesidir. Yaşadığınız bir olayı kimse hafızanızdan tamamen silemez, böyle bir şey henüz mümkün değildir ancak o anının, hatıranın, inancın, travmanın duygusal etkileri FreeMind sistemi ile tamamen silinebilir, değiştirilebilir. Yaşadığınız olayları (belki) yine hatırlarsınız ama artık onlardan kesinlikle etkilenmezsiniz.

FreeMind Sisteminin diğer sistemlerden en büyük farkı problemin doğrudan kökenine gidip sorunu orada çözmesidir. Telkin CD’leri, olumlamalar, motivasyon konuşmaları ve klasik kişisel gelişim kitapları gibi bilinen birçok sistem problemin kökenine inmeden bilinçaltınızın üzerine kayıt yapmaya çalışarak problemleri gidermeye çalışır.

Ancak önce alttaki eski kayıtları silmeden üzerine yeni kayıt yapamazsınız. Çünkü bilinçaltı bizim bilinçli zihnimizden çok daha güçlüdür ve bilinçli zihnimizle ne düşünürsek düşünelim, nelerin farkına varırsak varalım sonunda yine bilinçaltı kazanacaktır. FreeMind Sistemi sorunun doğrudan kökenine gidip bilinçaltındaki kayıtları değiştirdiği için etkisi kesinlikle kalıcıdır.

FreeMind Sistemi bilinçaltının yeniden programlanması üzerine kurulu bir NLP Tekniğidir ve tamamen bilimsel bir yöntemdir.

FreeMind sistemi Nerelerde Kullanılır?

1- Değersizlik Duyguları:

Kişinin kendini değerli görmemesi, kendine değer vermemesi durumudur. Kişi (genellikle) kendini sevmediği için başkaları tarafından da sevilmeye layık olmadığını, asla ve/veya yeterince sevilmeyecek bir kişi olduğunu düşünür. Kendini değerli görmeyen, kendini sevmeyen birinin başkaları tarafından da değer görmesi beklenemez. Genellikle çocukluk ve ergenlik zamanlarındaki sevilmediğini hissetme, aileden ve yakın çevreden ihtiyacı olan sevgi ve ilgiyi alamama durumlarından kaynaklanır. Kişinin tüm hayat kalitesini derinden etkiler. İş ve Aile ilişkileri de dahil olmak üzere kişi hayatındaki tüm ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşar. FreeMind Bilinçaltı çalışmaları ile tamamen giderilmesi mümkündür.

2- İlişki problemleri:

İlişki problemleri çok çeşitli olabilir, en yaygın görülen ilişki problemlerinden bazıları şunlardır;
İlişkide Değer Görmeme, kendi değerini ve kararlarını ortaya koyamama, ilişki başlangıcında veya sonrasında kendini ifade edememe, ilişkiyi yürütememe, ilişki bağımlılığı, aşırı kıskançlık sorunları, ilişki esnasında veya sonrasında o ilişkiyi takıntı haline getirme.
Her ilişki probleminin kökeninde genellikle farklı sebepler yatar. En yaygın sebepler şunlardır:
Kendini yeterince değerli görmeme (değersizlik duyguları), özgüven eksiklikleri, kaybetme korkuları, yalnız kalma korkuları, iletişim ve davranış bozuklukları, geçmişten gelen yanlış inanç kodları, vb.

FreeMind Sisteminde öncelikle kişinin yaşadığı ilişki probleminin kök sebebi bulunur ve ardından Bilinçaltı çalışmalarıyla kesin ve kalıcı olarak giderilir.

3- Geçmiş Travmaların Giderilmesi:

Çoğu zaman unuttuğumuzu veya etkisinden kurtulduğumuzu düşünsek bile genellikle bizim bugünkü karakterimizi, davranışlarımızı ve korkularımızı geçmişte yaşadığımız olaylar/travmalar belirler.

Örnek vermek gerekirse geçmişte çok reddedilen veya terk edilen bir insan bu travmaların etkisiyle yeni bir ilişkiye başlamaktan korkar. Çünkü geçmişte bundan dolayı çok acı çekmiştir. Kişinin kendisine sorduğunuzda ise bunun sebebi olarak yeni bir ilişki istemediğini, henüz buna hazır olmadığı gibi sebepler söyler, hatta çoğu zaman kendisi de bu sebeplere inanıyordur ancak gerçek sorun geçmişte yaşadığı travmalar sonucu bilinçaltında oluşan korkulardır.

Bazen de geçmişte yaşadığımız bir travmayı sıklıkla hatırlar ve istesek de unutamayız ve hatırladıkça acı çekeriz. Örneğin kişinin sevdiği bir yakınını ani ve/veya beklenmedik bir şekilde kaybetmesi, geçmişte yaşanan taciz ve tecavüz vak’aları, geçmişte yaşanan fiziksel/psikolojik şiddet olayları, büyük kazalar, büyük aldatılmalar, kandırılmalar, dolandırılmalar vs.

Bu tür travmalar bilinçaltımızda büyük bir yüktür. Hem hatırladıkça acı çeker ve mutsuz oluruz hem de bu olaylar yüzünden sonraki hayatımızda birçok şeyi yapamaz oluruz.
Bu tür geçmiş travmalarının mutlaka FreeMind Bilinçaltı çalışmalarıyla giderilmeleri gerekmektedir.

4- Anksiyete ve Panik Atak:

Kişinin gerçek veya sanal, olur olmaz birçok şeyden hatta bazen her şeyden aşırı kaygı duyma halidir. Ağır kaygı durumlarında paranoyaya kadar gidebilir. Genellikle ataklar halinde gelir, kişinin nefesini kesecek düzeyde krizlere neden olur. Panik atak bir insanın hayatına girdiğinde o kişinin hayatının tam merkezine oturur ve yaşam kalitesinde tam anlamıyla bir deprem etkisi yaratır. Panik atak veya yoğun anksiyete problemi yaşayan insanlar aynı zamanda birçok yeni fobi ve takıntılar edinirler. Bazen evden çıkamazlar, bazen eve giremezler. Kimi yalnız kalamaz, kimi insan içine çıkamaz. Panik atak ciddi bir psikolojik problemdir ve mutlaka tedavi edilmelidir. Uzun vadede çok daha ciddi seviyelerde sağlık sorunlarına yol açar. Panik atak ve anksiyete problemi olan bir insanın mutlu, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürdürmesi söz konusu dahi olamaz. Panik atak doğru terapi yaklaşımlarıyla tamamen tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. FreeMind Sistemiyle önce kişinin bilinçaltı geçmiş travmalardan temizlenir ve ardından Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemiyle yeni Bilinçaltı Kodları oluşturulur. Kişiden kişiye değişmekle birlikte Panik Atak probleminin FreeMind Yöntemiyle çözülmesi ortalama 3-4 ay sürmektedir.

5- Özgüven Eksikliği, Çekingenlik ve İletişim problemleri:

Bu dünyada en çok ihtiyaç duyduğumuz şey aslında Özgüvendir. Özgüveni yetersiz bir insanın yeni bir işe başlaması, hayatındaki sorunları çözmek için adım atması, kendini sevmesi/beğenmesi, geleceğe dair hayaller kurması, hedefler belirlemesi, ilişkilerinde mutlu olması imkansızdır. Genellikle çocukluk dönemlerindeki olaylar ve travmalarla bağlantılıdır. Özgüven eksikliği genellikle Çekingenlik ve Değersizlik Duygularıyla kolkola gezer. Özgüveni eksik veya yetersiz bir insanın kaliteli bir yaşam sürdürmesi mümkün değildir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte FreeMind Sistemiyle Özgüven Eksikliği problemleri 2-3 ay gibi bir sürede tamamen giderilebilmektedir.

6- Depresyon veya Kronik Mutsuzluk sorunları:

Depresyonun onlarca nedeni olabilir. Bazen yaşanan tek bir travmaya bağlı olarak gelişir bazen de geçmişte yaşanan tüm olayların toplamı olarak. Depresyon kişinin önce psikolojik sağlık durumunu sonrasında da fiziksel sağlık durumunu alt üst eder. Uzun süreli depresyonlar kişide birçok yeni hastalıklar çıkmasına sebep olur. Depresyon ciddi bir sorundur ve mutlaka giderilmelidir. FreeMind Sistemiyle tamamen giderilebilir.

7- Kendine veya bir başkasına karşı duyulan dayanılmaz Öfke ve/veya Nefret problemleri:

Bir kişinin kendine veya bir başkasına karşı duyduğu, geçmişten gelen veya hala var olan bir öfke ve/veya nefret duygusu aslında en çok kişinin kendisine yüktür. Öfke/nefret duyduğu insanın çoğu zaman bundan haberi bile olmaz. Uzun süreli hissedilen öfke ve nefret duyguları kişinin hem yoğun mutsuzluk yaşamasına hem de uzun vadede bir çok hastalığın vücudunda vuku bulmasına sebep olur. Mutlaka giderilmeli ve kişi rahatlatılmalıdır. Kişinin geçmişte yaşadığı travmaların sayısına ve boyutlarına göre birkaç FreeMind seansında rahatlıkla giderilebilir.

8- Geçmişteki bazı olaylar yüzünden hissedilen büyük Suçluluk ya da Pişmanlık Duyguları:

Kişinin geçmişte yaşadığı olaylar, yaptıkları veya yapamadıkları için yoğun pişmanlık ve/veya Suçluluk Duyguları yaşaması durumudur. Çok yıkıcı bir duygudur. Uzun vadede birçok hastalığa davetiye çıkarır. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için mutlaka giderilmesi gereklidir. FreeMind Sistemi ile kişiden kişiye ve olaydan olaya değişmekle birlikte birkaç seansta kolayca halledilebilir.

9- Geleceğe dair Umutsuzluk:

Umut bizi ayakta tutan duygudur. Geleceğe dair umudu olmayan insanın yaşamak için gerekli enerjiyi bulması da maalesef mümkün değildir. Peki, bir insan neden geleceğe umutla bakamaz? Bunun birçok nedeni olabilir. En yaygın sebepler, geçmişte çok umut edip hepsinin yıkılması, kişinin artık umut edecek inancının kalmaması, özgüven eksiklikleri, hayal kuramama, kendine ve dünyaya olan inancının bitmesi olarak gösterilebilir. İlk bakışta basit hatta lüks bir konu gibi gözükse de aslında çok önemli bir konudur. Umudu kalmayan insan artık hayattan hiçbir şekilde keyif alamaz, yaşama isteği körelir. Hatta bazen sadece ölmek ister. Uzun vadede bu duygunun yaşanması oldukça tehlikelidir. Bir an önce giderilmelidir. Kişiden kişiye ve durumdan durumdan duruma değişmekle birlikte FreeMind Sistemiyle ortalama 2-3 ay gibi sürelerde giderilebilir.

10- Fobiler:

Tüm fobilerin oluşmasının altında geçmişte yaşadığımız olaylar ve travmalar vardır. Fobiler tedavisi en kolay psikolojik problemlerden biridir. Kişiden kişiye ve olaydan olaya değişmekle birlikte Fobiler FreeMind Sistemiyle birkaç seansta kolaylıkla giderilebilirler.

Peki bu çalışmanın bedeli nedir?

Klasik terapi ve çözüm yöntemleriyle bu tür problemlerin çözümü yıllar alabilmektedir. Zaman aralığı uzadıkça da hem fiyatlar ödenmesi güç rakamları bulabilmekte hem de kişilerin problemlerinden kurtulacaklarına dair motivasyon ve inançları gitgide tükenmektedir. FreeMind Sistemi size hem zamandan hem de paradan tasarruf ettirir. Toplam maliyetlere bakıldığında en ekonomik ve en hızlı çözüm yöntemidir. Çalışmanın kaç seans süreceği öngörüşme sırasında belirlenir. Ortalama çalışma süresi 8-12 seanstır.

FreeMind® Sistemi Ücretleri:

Tek Seans Ücreti: €150

4 Seanslık (1 Aylık) Paket: €390 

8 Seanslık (2 Aylık) Paket: €590 

(Bu fiyatlar kısa bir süre için geçerlidir. Fiyat değişiminden etkilenmemek için başvurunuzu geç kalmadan yapın.)

Yukarıda yazılı problemlerden birini veya birkaçını yaşıyorsanız ve artık kurtulmanın zamanı geldi diyorsanız tek yapmanız gereken şey aşağıdaki butona tıklayarak başvuru formunu doldurmak. Girdiğiniz tüm bilgiler %100 gizli kalacaktır ve ilk fırsatta sizi arayacağım.

Tercihinize göre, dilerseniz İstanbul – Kısıklı’da bulunan Ofisimizde veya telefon yoluyla Avrupa’nın neresinde olursanız olun, bireysel seanslarımıza başlayacağız.

Dikkat: FreeMind Bilinçaltı Çalışmaları kişilerin geçmişte yaşadıkları olaylar, deneyimler, yanlış inanç kodları ve travmalarından kaynaklanan sorunlarının tespiti ve çözümü amaçlıdır. Seanslarımızda hiçbir danışana psikolojik bir hastalık teşhisi konmaz, ilaç tavsiyesi yapılmaz.

Avrupa’nın neresinde olursanız olun Bilinçaltı ve Mutlu Yaşam Uzmanı Onur Tuna’dan birebir FreeMind Seansları alarak problemlerinizden kurtulup gelecek hedeflerinize doğru hızla, mutluluk ve keyifle koşmak için hemen şimdi aşağıdaki formu doldurun ve gönderin. En kısa zamanda sizi arayacağım.

Not: Daha fazla bilgi için sayfanın altındaki Eski Danışan Yorumlarını mutlaka okuyunuz. Tüm eski Danışan yorumları %100 gerçek olup aşağıda yorumları bulunan tüm eski Danışanlarımızın telefon ve mail bilgileri elimizde mevcuttur. Gerektiğinde (kendi rızalarının olması kaydıyla) referans olarak sunulabilir.

Herkes için mükemmel bir hayat olmayabilir ancak herkes için “Daha İyi Bir Hayat” mutlaka vardır. (Onur Tuna)


Başvuru Formu
(Hemen doldurup yollayın, fiyat değişimlerinden etkilenmeyin.)

[contact-form-7 404 "Not Found"]

 

Novus Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Kısıklı – İstanbul
Tel: 0216 706 14 83

Yorumlar

 1. Merhabalar;
  Bazen bazı duygular vardır keşfedilmemiş ve keşfedildiğinde artık bambaşka bir farkındalıkla hayata bakmaya başlarsınız..
  İşte Onur bey, bende bu yolculuğun başlangıcına vesile olan çok değerli bir kişi.. Bana göre, bir yaşam koçundan çok daha fazlası.. (bir yaşam koçunun bu kadar iyi niyetli olabileceğini söyleselerdi, inanamazdım belkide )
  Kendisiyle ilk konuşmamdan itibaren her zaman desteğini sonuna kadar hissettiren.. Sözüyle değil, özüyle hareket ettiği için, belki de bu kadar etkili olduğunu düşündüğüm biri..
  Onur bey ile ilk konuştuğum zamanlardaki ruh halim; “artık diplerdeydim her şey benim için bitiyor” gibiydi. Bugün ise çok farklı farkındalıklarla bakıyorum hayata.. Güzellikleri veren Rabbim’e şükürler olsun…, vesile olan Onur bey’in de hayatının hep en güzellikler içinde olmasını dilerim… Saygılar..İyi ki varsınız..

 2. Merhaba,insanin kendini arayışı…bazen güzel,çoğu zaman zorlayıcı hatta ara ara çıkmaza sokan bir süreç.bazen tek başınıza yetemiyor desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz.yine öyle bir zamanda sizinle çalışmaya karar verdim.aradığınızda bana en iyi gelen şey,ne zaman ihtiyaç duyarsam sizi arayabileceğimi duymak oldu.yargilamadan,eleştirecek ne bulabilirim acaba diye düşünmeden dinleyecek biriydiniz ve bu bulunmaz bir nimetti benim için.öyle de oldu.güzel paylaşımlar,güzel sohbetler…ve yıllardır yapmak istediğim ama bir sebeple ertelediğim şeyelere adım attım bu süreçte.şahane oldu.fakat çalışmanın en büyük kazanımı,aslında hep hissettiğim yalnızlık duygusunun düşündüğümden çok daha derin olduğunu ve yaşamımdaki pek çok sıkıntının bundan kaynaklandığını farketmem oldu.hala ihtiyaç duyduğumda orada olduğunuzu bilmek çok güzel.teşekkür ederim hayatıma dokunduğunuz için!

 3. Onur Beyin Freemind sistemini nette ilk okuduğumda acaba dedim bende işe yarar mi gerçekten yoksa hikaye mi diye düşündüm. O kadar umutsuzdum ki ben de hiçbir şey artık ise yaramaz diyordum. Ama meraktan bir de bunu deneyim diyerek formu doldurdum. Şimdiye kadar hocalar medyumlar ve falcilarda aradım çareyi çok param gitti sadece anlık umut veriyorlardı o kadar bu yüzden Onur Tuna ya verdiğim para sonuna kadar helal olsun diyorum çünkü kalıcı bir çözüm sundu bana… Formu doldurduktan sonra gelen ilk telefon görüşmesinde anlıyorsunuz gerçekten güven verici konuşmasından derdimi anlayışından işte bu dedim sonra seans saatlerini heyecanla bekledim. Sadece bir terapist değil bir dost kazandigimi düşündüm.. Sizde hayatınızda tikandim yeter artık bunaldım bundan sonra neyapacam diyorsunuz mutlaka bu formu doldurun ve ilk telefonu bekleyin sonra gerisi size kalmış

 4. Merhaba onur bey. Öncelikle size teşekkür etmeliyim çünkü sizden sonra ben tamamen değiştim. Olumsuz insanları ve olaylar hayatımdan çıktı. Artık ağlamam sona erdi ve dimdik gayet rahat bir şekilde kendimi karşı tarafa ifade ediyorum. O beni dinlemeyenler gözleri kocaman açılıp sessizce dinler oldular. Bunu etrafımdakiler de fark ediyor ve bende farkındayım. Olumlu bir çok gelişmeler başladı farklı kapılar arkadaşlar doğru insanlar tekrar teşekkür ederim. Sevgiler saygılar.

 5. Onur bey hayatımda ki yeriniz cok buyuk ..Dibe vurmak tamamen bu duyguyu yaşadım ellerim titreyerek başvurusu yapmıştım çok korkuyorum herseyden onur bey aradi aglamaktan konusamiyordum öyle samimi öyle içten konuştuk i benimle bir anda az önce konuşmayan ben kahkaha atiyordum ne desem boş emin olun kelimeler ile tarif edilemez sayesinde çok çok iyiyim ben biliyorum herzaman yanımda biliyorum ki telefonun ucunda eskiden ilaca mecbur hissediyordum kendimi asıl ihtiyacım olan Terapistim onur bey binlerce kez tesekkur ederim tanımayan emin olun çok şey kaybeder arkadaş sırasında hersey onur bey

 6. Merhaba;
  Her şey 1 mayıs 2011 yılında annemin ölümüyle başlamıştı. Bir türlü ölümü kabullenemediğim gibi kendimi suçluyordum. Tabii ki beklenen sonuç depresyona girdim, Arkasından ankısiyete bozukluğu başladı. 2016 1 ekimine kadar her gün bir avuç ilaç içiyordum psikiyatriden çıkmıyordum. Çok kötüydüm. Artık en dibe vurmuştum. Çıkmaz bir sokakta duvarın önünde tek başıma çıkış yolu ararken bir el uzandı elimden tuttu ve beni gerçek hayata götürdü. Bu el kendisini sosyal medyadan bulduğum ONUR TUNA idi. Beni kendimle tanıştırdı. 5 sene boyunca ilaçların yapamadığını Onur bey 3 ayda yaptı. Depresyon bitti, ankısiyete bozukluğum geçti. Kendimin farkına vardım.yaşamaya başladım. Hayata tekrar tutundum. Onur bey sayesinde hiç bitmeyen ilkbahar mevsiminde yaşıyorum. Yeni güzel mutlu sağlıklı bir hayata başladım. Size de tavsiye ederim. Pişman olmayacaksınız. Doğru yerdesiniz. Onur Tuna beye çok teşekkür ederim. iyi ki sizi tanımışım

 7. Eğer bu yorumları okuyorsanız dogru adrestesiniz. Hayatımın en zor zamanında bu yorumları okuyordum. Severek evlendiğim ve 18 yıllık eşimin beni aldattığını öğrendiğimde onur beyle tanıştım. Bitmiş tükenmiş yıllarca emek verdiğim herşeyin yalan olduğunu öğrenmiştim. Artık ölmek istiyordum. Onur bey yıllarca tanıdığım bir dostum gibi bana çok destek oldu. Seanslardan sonra ölen ruhum gittikçe canlanıyordu. Kaybolan ozguvenimi yeniden kazandım. Kendi değerimi farkettim. Şimdi hayata daha farklı bakıyorum. Ben yeniden dünyaya geldim. Onur beye kalan hayatımı borçluyum. Onur bey iyiki sizi tanımışım. Rabbim yolunuzu açık etsin benim gibi zor durumda olanların yardımcısı etsin.

 8. Sizi içtenlikle dinleyen sorunlarınıza yaşanmış zengin tecrübeleriyle kalıcı çözümler sunan bir yaşam koçuna ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz!Terapiye başlamadan çok kararsız olmama rağmen iyi ki karar verip danışmanlık hizmeti almışım dediğim,her seansında daha çok cesaret bulduğum,güçlendiğimi farkettiğim,farkındalık kazandığım,bana ve yaşamıma çok katkı sağlayan bir terapi süreci geçirdim.Çok teşekkür ederim desteğiniz için.

 9. Merhaba onur bey, yazilanlarin hepsini okudum biran once sizinle tanismak isterim fakat borclarim var. calisiyorum fakat kendime harcama yapmak luks suan ekonomik acidan rahatlarsam ilk isim size basvurmak olacak.

 10. Merhaba! Uzun zamandır kendimi, özümü, benliğimi sakladığım küflenmiş paslanmış , örümcek bağlamış sandığımın kapağını açan, içeriye günışığının ,hayatın neşenin kahkahanın tekrar girmesine vesile olan , beni özümle, iç sesimle yeniden tanıştıran ve bu hayat yolculuğunda emin adımlarla tekrar yürümeme vesile olan, kendimi kimseyle kıyaslamadan Allahın bende yarattığı güzellikleri görmeme tanımama vesile olan Onur Bey size çok ama çok teşekkür ederim…. İşinin uzmanı, gerçekten insanı ve hayatı bilen biri olarak çok başarılara imza atacağınızdan eminim. Benim gibi elinde fener olup nasıl yakacağını bilmeyen çok insana daha yardımcı olacaksınız.Allah samimi olarak yaptığınız bu işte sizi muvaffak etsin bu vesileyle size cennetini nasip etsin inşaallah

 11. Sevgili Onur Tuna..İlk size form yazdığımda öylesine birşey yapıyorum sanmıştım..Ama çok kısa bir süre sonra siz beni aradınız ve o enerji yüklü ilk görüşmeyle bile beni iyi yönde çok güzel motive ettiniz..O sevecen ve babacan tavrınızla sanki yıllardır tanıştığım biriyle sohbet ediyordum.Ćok mutluyum sizinle tanıştığım için..Eğitimlerinize katılmak en büyük isteğim
  İnsan kötü anında da iyi anında da yanında olanları hiç unutmaz,siz her zaman telefonun ucunda o duyguyu yaşattınız bana..Daha ne diyebilirim ki,iyi ki öylesine yazmışım sizeiyi ki..Gönlünüzce,dilediğinizce olsun herşey..Sevgiler..

 12. Sizinle seanslara başlamadan önceki düşüncelerim “neye yarayacak ki, sanki sihirli bir değnek mi dokunduracaktı.” İşte önceleri böyle olumsuz düşüncelere sahip biriydim, her konuda olduğu gibi.
  Şimdi samimi olarak diyebilirim ki; seanslarınız, seminerleriniz, yazılarınızla, içten yaklaşımlarınızla bana çok ama çok iyi geldiniz. Ben artık değişmek isteyen mutsuz biri değil, değişimi başlatmış mutlu biriyim. Çok çok teşekkür ederim…

  Bu arada unutmadan yeni kitabınızı keyifle okudum. Başarılarınız daim olsun…

 13. “Kaderinin Götürdüğü Yere Git” kitabı, ardından sosyal medya üzerinden yaptığım araştırmalar beni ONUR TUNA’yla tanıştırdı, ve iyi ki de tanıştırmış. Onur Beye ilk sözüm ‘ben kisisel gelisim kitaplari, olumlamalar, evren, akliniza ne gelirse okudum, arastirdim ancak yine de “UMUDUMU KAYBETTİM BEN ARTIK” demistim. Onur beyin de en cok takildigi cumlem bu olmus. Cunku kendisi de tam olarak 30 yasındaymis bu cumleyi soylediginde.. Kendisi de bu yollardan gecmis biri olarak kesinlikle ayni dili konustugumuzu soyleyebilirim. Kendisiyle suana kadar sadece 4 seans calistik ama ilk seanstan itibaren kendimdeki degisim tam istedigim gibiydi! Her sey icin cok tesekkurler, hep dedigim gibi İYİ Kİ VARSINIZ!

 14. Tuna Bey, kendi kendime çözümü bulamadığım bir anda yardımıma yetişti. Hiç ummadığım bir anda karşıma çıkan biriyle başlayan bir ilişkiyi, ikimizden de kaynaklanmayan bir sebeple bitirmek zorunda kalmıştık. Ancak ne o ne de ben birbirimizi aklımızdan çıkaramıyorduk. Bu durum beni oldukça zorluyordu, onun içinde bulunduğu duruma duyduğum üzüntüm de bu ruh halimi perçinliyordu. Oysaki hayatıma kolayca devam edebilirdim ama bocalıyor ve aklıma takılan konunun hayatımı etkilemesine İzin veriyordum. İşte Tuna Bey, ben bu sarmaldan çıkmak için çırpınır vaziyetteyken elimden tuttu diyebilirim. İlk başta kendimi hiç tanımadığım bir insana anlatmak oldukça güçtü ancak Tuna Beyin yaklaşımı bunu çabuk atlatmamı sağladı, yapmış olduğumuz seansların sonunda kendimi gerçekten rahatlamış hissediyordum. Birkaç seans sonra Ruh halimdeki değişimler çevremdekiler tarafından da fark edildi. Seansların sonunda; karşıma çıkan güçlüklerle mücadele etme azmim ve kendime güvenim arttı, değiştiremeyeceğim şeyler için endişe etmemeyi, işleri oluruna bırakmayı öğrendim. Benim tekrar hayattan tat almayı öğreten Tuna beye çok teşekkür ediyorum.

 15. Onur TUNA ile tanismam yardima çok ihtiyaç duyduğum bir döneme denk geldi iyiki de oyle olfu çünkü doğru kişi doğru zaman denilen şeyi kendisiyle birebir tecrübe ettim ve su anda kendimi daha iyi hissediyorum emeklerimize değecek demiştiniz Onur TUNA bence değdi yüreğinize sağlık artık hem bir dostum hemde her an ulaşabildgm bir yaşam koçum var tsk ederim

 16. Onur bey’le çalışmaya başlamadan önce hayata ve geleceğe karşı çok fazla soru işaretlerim ,korkularım , endişelerim vardı. Fakat aldığım koçluk desteği sonucunda bunlarla nasıl başa çıkabileceğimi öğrendim. Hayatta her zaman zorlukların olduğunu ve bu zorluklarla artık nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Neyi çok istiyorsam ona odaklanınca başarabileceğimi biliyorum.Bunu bana öğrettiği için Onur Bey’e çok teşekkür ediyorum.

 17. Birçok psikolog ve yaşam koçu ile görüşmeler yapmıştım. Açıkçası çözüm bulamamıştım. Hani derler ya “çözüm sende, her şey sende” bende de NASIL?
  Yıllarca nasıl olacağına dair tatmin edici bir cevap alamadım. Tam inancımı kaybetmeye başlamıştım ki Onur Tuna’nın değişime hazır mısınız yazısını gördüm. Hazırdım da “nasıl acaba” diye merak ettim. İyi ki de merak etmişim 🙂
  Çalışmalarımız anında etkisini gösterdi. Söylediği her şeyin NASIL’ı var. Herkes söyler “kendine güven, kendini sev, her şey sende” diye. Onur Bey bunların nasıl olacağını gösteriyor. Çalışmalarıyla bu sorunların gerçekten ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.
  Bir aydan daha kısa sürede çok iyi sonuçlar aldım kendimle ilgili. Hayatımda pozitif yönde o kadar çok gelişme oldu ki. Onur Tuna ile çalışma yapmadan önce ciddi anlamda çıkmazdaydım. Zor günler geçiriyordum. Özgüvenim çok azdı. Yapabildiklerim ve başarabildiklerim hakkında hatta başarabileceklerime dair inancım yoktu. Özgüven konusunda ve ders çalışma konusunda çok sıkıntım vardı. Çalışmalar sonucunda özgüvenim kısa zamanda çok arttı. Severek ders çalışmaya başladım. (Ders çalışabilmek hayatımı kazanabilmem adına çok önemli idi.) Onur Bey’e çok teşekkür ediyorum. İşini çok çok iyi yapıyor. Bu konudaki donanımı çok yüksek. Hayatınızda güzel değişimler istiyorsanız, pozitifliği hayatınızın içine tamamen almak istiyorsanız Onur bey bu konuda çok başarılı. Böyle yazılar okuduğumuzda “acaba mı” der ya insan, Onur Tuna için “acaba”yı silin. Gerçekten bana inanılmaz faydası oldu. Hayatım olumlu yönde hem de çok kısa bir sürede inanılmaz değişime uğradı. Kendisine tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. SEVGİHAN…

 18. Bazen bir kelime, bazen bir soru, bazen bir duygu, bazen bir sohbet ve bu bazenler uzar gider…
  Aslında insanın kaderinin değişmesinde ve kendini bulmasındaki en önemli nokta bu değişimleri başarabilmeyi sana öğretecek kişiyi bulmaktır.
  Her şey için teşekkürler Onur Tuna…

 19. Etrafınızda gerçekten samimi insanların kalmadığını düşündüğünüz dönemde arayış içerisine girersiniz. Sizi anlayacak ve tarafsız dinleyecek birine ihtiyaç duyarsınız. Yıllardır insanları dinledim dertlerine ortak olmaya çalıştım, çözümler ürettim. Kiminin gülen yüzü kiminin de akıl hocası oldum.
  Hani derler ya ” kelin ilacı olsa kafasına sürermiş ” işte tam o noktada kendime hiç bir faydamın olmadığını fark ettim. Yılların üzerimden atamadığı yorgunluğu, kırgınlıklarım, hayal kırıklıklarım o kadar çoktu ki. İnsanların yüklerini taşıyamayacağıma inandığım bir anda tanıştım Onur Bey’ le. İlk görüştüğünüz de sizi hiç tanımayan birine kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. (Kesinlikle mükemmel bir duygu.) Yeri geldiğinde konuşmaya çekindiğiniz, söylersem kaybetmekten korktuğunuz ve birçok konuda kafanızı karıştıran yaşamınıza engel olduğunu düşündüğünüz ne varsa dökülüyor dilinizden…
  Danıştığım tüm sorunlarıma aldığım net cevaplar ve çözüm noktaları, uyguladığımız terapi ve bilinç altı çalışmaları neticesinde şimdi hayata bambaşka bir gözle bakıyorum. Değişmek istiyor, kendiniz için bir şey yapmak istiyorsanız; farklı olmak, farkındalık yaratmak, hayatınızı engelleyen ciddi problemlerinizden ve sizi mutsuz eden travmalarınızdan kurtulmak istiyorum diyorsanız kesinlikle Onur Tuna ile tanışmalı kendisine danışmalısınız… Unutmayın ki; Danışan dağ aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış 😉 Saygılar, sevgiler…

Comments are closed.