Yaşadığınız problemlerin birçoğunun Geçmişte Yaşadığınız Olaylar ve bunlardan kaynaklanan Bilinçaltı Kodlarından kaynaklandığını biliyor musunuz?

 

 Geçmiş Travmalar,

Geçmişte Yaşanan Olayların Etkisinden Kurtulamama.

✓ Korku, Kaygı, Anksiyete problemleri,

Gelecek Kaygıları, Kaybetme Korkusu, Ölüm ve Hastalık Korkuları, Kötü Bir Şeyler Olacak Korkuları.

✓ Değersizlik Duyguları, 

Kendini Değersiz, Yetersiz Hissetme, Aşırı Alınganlık, Aşırı Hassasiyet Problemleri.

İlişki problemleri,

İlişkide Değer Görmeme, İlişki Başlatamama veya Sürdürememe, Aşırı Kıskançlık/Güvensizlik Sorunları, Kaybetme Korkuları, İlişki Sonrası Takıntı Problemleri.

Depresyon veya Mutsuzluk sorunları,

Kronik veya Dönemsel Mutsuzluk ve Depresyon Sorunları.

Özgüven Eksikliği ve Çekingenlik problemleri,

Kendine veya bir başkasına karşı duyulan Öfke ve Nefret problemleri,

 Geçmişteki bazı olaylar yüzünden hissedilen büyük Suçluluk ya da Pişmanlık Duyguları,

  Geleceğe dair Umutsuzluk/İsteksizlik problemleri.

Tüm bu problemler duygu, düşünce ve davranışlarımızı belirleyen Bilinçaltı Kodlarımızdan kaynaklanır. Bu kodların nedeni ise geçmişte yaşadığımız olaylar ve travmalardır. Çoğu zaman bu olayları unuttuğumuzu, geçmişte bıraktığımızı ve dolayısıyla etkilerinden de kurtulduğumuzu sanırız. Hatta bazen bu olay ve travmaları hatırlamayız bile. Ancak bu travmaları hatırlamıyor oluşumuz bu olayların hayatımızdaki etkilerini yaşamadığımız anlamına kesinlikle gelmez. 

Geçmişte, özellikle de çocukluk ve ergenlik yıllarında yaşadığınız olaylar size bir duygu hissettirir. Bu duygular size bir karar aldırır. Bu kararlar bilinçaltınızda “bilinçaltı kodu” olarak depolanır. Bilinçaltınızdan kaynaklanan problemleri bilinçaltına inmeden çözmek bataklığı kurutmadan üzerindeki sivrisinekleri öldürmeye çalışmak gibidir. Bütün emeğinizi, paranızı ve yıllarınızı dahi harcasanız o bataklık kurumadan o sivrisinekler oradan gitmez. Siz de bu sorunları yaşamaya devam edersiniz.

FreeMind® Sistemi ile Tüm Bu Bilinçaltı Sorunlarından Kısa Sürede Kurtulmak Artık Mümkün!..

freemind

FreeMind Sistemi son 20 yıldır Dünya’da ve Amerika’da en çok kullanılan ve en başarılı NLP Tekniklerinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Bilinçaltının en açık olduğu Alfa seviyesinde uygulanır. Aslında temelde yapılan bilinçaltında istenilen bölgelere gidilip oradaki duygusal hafızanın silinmesi veya negatif bilinçaltı kayıtlarının değiştirilmesidir. Yaşadığınız bir olayı kimse hafızanızdan tamamen silemez, böyle bir şey henüz mümkün değildir ancak o anının, hatıranın, inancın, travmanın duygusal etkileri FreeMind sistemi ile tamamen silinebilir. Yaşadığınız olayları kısmen yine hatırlarsınız ama artık onlardan kesinlikle etkilenmezsiniz.

FreeMind Sisteminin diğer sistemlerden en büyük farkı problemin doğrudan kökenine gidip sorunu orada çözmesidir. Telkin CD’leri, olumlamalar, motivasyon konuşmaları ve klasik kişisel gelişim kitapları gibi bilinen birçok sistem problemin kökenine inmeden bilinçaltınızın üzerine kayıt yapmaya çalışarak problemleri gidermeye çalışır.

Ancak önce alttaki eski kayıtları silmeden üzerine yeni kayıt yapamazsınız. Çünkü bilinçaltı bizim bilinçli zihnimizden çok daha güçlüdür ve bilinçli zihnimizle ne düşünürsek düşünelim, nelerin farkına varırsak varalım sonunda yine bilinçaltı kazanacaktır. FreeMind Sistemi sorunun doğrudan kökenine gidip bilinçaltındaki kayıtları değiştirdiği için etkisi kesinlikle kalıcıdır.

FreeMind Sistemi bilinçaltının yeniden programlanması üzerine kurulu bir NLP Tekniğidir ve tamamen bilimsel bir yöntemdir.

FreeMind sistemi Nerelerde Kullanılır?

1- Geçmiş Travmaların Giderilmesi:

Çoğu zaman unuttuğumuzu veya etkisinden kurtulduğumuzu düşünsek bile genellikle bizim bugünkü karakterimizi, davranışlarımızı ve korkularımızı geçmişte yaşadığımız olaylar/travmalar belirler.

Örnek vermek gerekirse geçmişte reddedilen veya terk edilen bir insan bu travmanın etkisiyle yeni bir ilişkiye başlamaktan korkar. Çünkü geçmişte bundan dolayı acı çekmiştir. Kişinin kendisine sorduğunuzda ise bunun sebebi olarak yeni bir ilişki istemediğini, henüz buna hazır olmadığı gibi sebepler söyler, hatta çoğu zaman kendisi de bu sebeplere inanıyordur ancak gerçek sorun geçmişte yaşadığı travmalar sonucu bilinçaltında oluşan korkulardır.

Bazen de geçmişte yaşadığımız bir travmayı sıklıkla hatırlar ve istesek de unutamayız ve hatırladıkça acı çekeriz. Örneğin kişinin sevdiği bir yakınını ani ve/veya beklenmedik bir şekilde kaybetmesi, geçmişte yaşanan taciz ve tecavüz vak’aları, geçmişte yaşanan fiziksel/psikolojik şiddet olayları, büyük kazalar, büyük aldatılmalar vs.

Bu tür travmalar bilinçaltımızda büyük bir yüktür. Hem hatırladıkça acı çeker ve mutsuz oluruz hem de bu olaylar yüzünden sonraki hayatımızda birçok şeyi yapamaz oluruz. Bu tür geçmiş travmalarının mutlaka Bilinçaltı çalışmalarıyla giderilmeleri gerekmektedir.

2- Korku, Kaygı, Anksiyete problemleri:

Kişinin gerçek veya sanal birçok şeyden aşırı kaygı duyma halidir. Bu korkular bazen kendisinin veya sevdiklerinin başına bir şey gelmesi, bazen gelecek kaygıları, bazen kaybetme korkuları, bazen de tamamen anlamsız takıntılar olabilir.  Sürekli olarak aşırı Korku ve Kaygı durumu içinde olan bir insanın mutlu, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi söz konusu olamaz. Kişiden kişiye ve problemden probleme değişmekle birlikte Korku, Kaygı ve Endişe sorunlarının FreeMind Yöntemiyle çözülmesi ortalama 2-4 ay sürmektedir.

3- Değersizlik Duyguları:

Kişinin kendini değerli görmemesi, kendine değer vermemesi durumudur. Kişi (genellikle) kendini sevmediği için başkaları tarafından da sevilmeye layık olmadığını, asla yeterince sevilmeyecek bir kişi olduğunu düşünür. Kendini değerli görmeyen, kendini sevmeyen birinin başkaları tarafından da değer görmesi beklenemez. Genellikle çocukluk ve ergenlik zamanlarındaki sevilmediğini hissetme, aileden veya yakın çevreden ihtiyacı olan sevgi ve ilgiyi alamama durumlarından kaynaklanır. Kişinin tüm hayat kalitesini derinden etkiler. İş ve Aile ilişkileri de dahil olmak üzere kişi hayatındaki tüm ilişkilerinde sorunlar yaşar. FreeMind Bilinçaltı çalışmaları ile tamamen giderilmesi mümkündür.

4- İlişki problemleri:

İlişki problemleri çok çeşitli olabilir, en yaygın görülen ilişki problemlerinden bazıları şunlardır;
İlişkide Değer Görmeme, kendi değerini ve kararlarını ortaya koyamama, ilişki başlangıcında veya sonrasında kendini ifade edememe, ilişkiyi yürütememe, ilişki bağımlılığı, aşırı kıskançlık sorunları, ilişki bittikten sonra giden kişiyi takıntı haline getirme, unutamama.

Her ilişki probleminin altında farklı sebepler yatar. En yaygın sebepler şunlardır:
Kendini yeterince değerli görmeme (değersizlik duyguları), özgüven eksiklikleri, kaybetme korkuları, yalnız kalma korkuları, iletişim ve davranış bozuklukları, geçmişten gelen yanlış inanç kodları, vb.

FreeMind Sisteminde öncelikle kişinin yaşadığı ilişki probleminin kök sebebi bulunur ve ardından Bilinçaltı çalışmalarıyla kesin ve kalıcı olarak giderilir.

5- Özgüven Eksikliği, Çekingenlik ve İletişim problemleri:

Bu dünyada en çok ihtiyaç duyduğumuz şey Özgüvendir. Özgüveni yetersiz bir insanın yeni bir işe başlaması, hayatındaki sorunları çözmek için adım atması, kendini sevmesi/beğenmesi, geleceğe dair hayaller kurması, hedefler belirlemesi, ilişkilerinde mutlu olması imkansızdır. Çoğunlukla çocukluk dönemlerindeki olaylar ve travmalarla bağlantılıdır. Özgüveni eksik veya yetersiz bir insanın kaliteli bir yaşam sürdürmesi mümkün değildir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte FreeMind Sistemiyle Özgüven Eksikliği problemleri 2-3 ay gibi kısa bir sürede tamamen giderilebilmektedir.

6- Depresyon veya Kronik Mutsuzluk sorunları:

Depresyonun onlarca nedeni olabilir. Bazen yaşanan tek bir travmaya bağlı olarak gelişir, bazen geçmişte yaşanan tüm olayların toplamı olarak, bazen de şu an içinde bulunduğumuz durumlardan kaynaklanabilir. Depresyon kişinin önce psikolojik sağlık durumunu sonrasında da fiziksel sağlık durumunu alt üst eder. Uzun süreli depresyonlar kişide birçok yeni hastalıklar çıkmasına sebep olur. Depresyon ciddi bir sorundur ve mutlaka giderilmelidir. FreeMind Sistemiyle tamamen giderilebilir.

7- Kendine veya bir başkasına karşı duyulan dayanılmaz Öfke ve/veya Nefret problemleri:

Bir kişinin kendine veya bir başkasına karşı duyduğu, geçmişten gelen veya hala var olan bir öfke ve/veya nefret duygusu aslında en çok kişinin kendisine yüktür. Öfke/nefret duyduğu insanın çoğu zaman bundan haberi bile olmaz. Uzun süreli hissedilen öfke ve nefret duyguları kişinin hem yoğun mutsuzluk yaşamasına hem de uzun vadede bir çok hastalığın vücudunda vuku bulmasına sebep olur. Mutlaka giderilmeli ve kişi rahatlatılmalıdır. Kişinin geçmişte yaşadığı travmaların sayısına ve boyutlarına göre birkaç FreeMind seansında rahatlıkla giderilebilir.

8- Geçmişteki bazı olaylar yüzünden hissedilen büyük Suçluluk ya da Pişmanlık Duyguları:

Kişinin geçmişte yaşadığı olaylar, yaptıkları veya yapamadıkları için yoğun pişmanlık ve/veya Suçluluk Duyguları yaşaması durumudur. Çok yıkıcı bir duygudur. Uzun vadede birçok hastalığa davetiye çıkarır. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için mutlaka giderilmesi gereklidir. FreeMind Sistemi ile kişiden kişiye ve olaydan olaya değişmekle birlikte birkaç seansta kolayca halledilebilir.

Yukarıda yazılı problemlerden birini veya birkaçını yaşıyorsanız ve artık kurtulmanın zamanı geldi diyorsanız tek yapmanız gereken şey aşağıdaki başvuru formunu doldurup göndermek. Girdiğiniz tüm bilgiler %100 gizli kalacaktır.

Peki Bu Çalışmanın Bedeli Nedir?

Klasik terapi ve çözüm yöntemleriyle bu tür problemlerin çözümü yıllar alabilmektedir. Zaman aralığı uzadıkça da hem fiyatlar ödenmesi güç rakamları bulabilmekte hem de kişilerin problemlerinden kurtulacaklarına dair motivasyon ve inançları gitgide tükenmektedir.

FreeMind Sistemi size hem zamandan hem de paradan tasarruf ettirir. Toplam maliyetlere bakıldığında en ekonomik ve en hızlı çözüm yöntemidir. 

FreeMind® Sistemi Ücretleri:

Tek Seans: 750 TL

4 Seanslık (1 Aylık)  Paket:
3490 TL yerine, 2490 TL

8 Seanslık (2 Aylık) Paket:
4490 TL yerine, 3490 TL

Çalışmanın kaç seans süreceği öngörüşme sırasında belirlenir. Çalışma süresi kişiden kişiye ve problemden probleme değişmekle birlikte ortalama 8 seanstır. 

(Fiyatlarımız kontenjanlarımıza göre değişiklik göstermektedir. Yukarıdaki fiyatlar kısa bir süre için geçerlidir. Fiyat değişiminden etkilenmemek için hemen şimdi başvurun.)

Kredi kartlarına 9 aya kadar taksitlendirme imkanımız bulunmaktadır.

Dikkat: FreeMind Bilinçaltı Çalışmaları kişilerin geçmişte yaşadıkları olaylar, deneyimler, yanlış inanç kodları ve travmalarından kaynaklanan sorunlarının tespiti ve çözümü amaçlıdır. Seanslarımızda hiçbir danışana psikolojik bir hastalık teşhisi konmaz, ilaç tavsiyesi yapılmaz.

Not: Daha fazla bilgi için sayfanın altındaki Eski Danışan Yorumlarını okuyabilirsiniz. Tüm eski Danışan yorumları %100 gerçek olup aşağıda yorumları bulunan tüm eski Danışanlarımızın telefon ve mail bilgileri elimizde mevcuttur. Gerektiğinde (kendi rızalarının olması kaydıyla) referans olarak sunulabilir.

Hemen Başvur

Başvuru yapmadan önce daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Tanıtım Videomuzu izleyebilirsiniz:

FreeMind Tanıtım Videosunu İzlemek İçin Tıklayın:

Hemen Başvur

Herkes için “Daha İyi Bir Hayat” mutlaka vardır. (Onur Tuna)

Novus Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Kısıklı – Üsküdar – İstanbul
Tel: 0216 706 14 83

Yorumlar

 1. Merhabalar. Ben Onur Beyi internette tesadüfen gördüm. Daha önce psikologlar, psikiyatristler, danışmanlar o kadar çok uğraştım ki. Bu defa olacak dedim ve formu doldurdum, 5 dakika sonra hemen aradı. İçten ve samimi konuşması bana güven verdi ve doğru karar verdiğimi anladım. Seanslarda bana NLP tekniğiyle kaygılarımla, korkularımla nasıl başedebileceğimi öğretti. Artık kaygılar gelince yaptığım tek şey var, amaan nolacaksa olsun deyip yoluma devam etmek. Allah sizden razı olsun Onur Bey her şey için teşekkürler.

 2. Onur beyi anksiyete süreci geçirirken ilaç kullanmadan çözebilmek ümidiyle nette arayış içindeyken buldum. Bana yabancı biri olmasına rağmen sıkıntılarımı oldukça rahat paylaşabildim. Uyguladığı teknikler sayesinde geçmiş bazı travmalarımdan kurtulabildiğimi düşünüyorum. Yaşadığım o süreci atlatmamda ve sonrası için düşüncelerimde değişikler yapmam gerektiğini benimsememde kesinlikle etkisi var. Cesaretlendirici, sıcak ve cana yakın konuşmalarınız için de ayrıca teşekkür ederim Onur Bey.

 3. Dibe vurmadan su üstüne çıkılmaz genelde insan hayatında farkındalığın oluşması kısır döngülerin kırılması memnun olmadığımız hayatımızın değişmesi için böyle dibe vurmalar gereklidir. Tabi bu süreci daha kısa daha verimli geçirmek için profesyonel işi bilen sizi gerçekten doğru bir şekilde yönlendiren kişilere ihtiyaç duyarsanız adresiniz Onur Tuna olsun…Kendisiyle yolumuz kendimi problemlerle içinden çıkamadığım herseyin farkinda olup ama içselleştiremediğim bir dönemde kesişti. Seansların daha çok karşılıklı dost sohbetleri gibi rahat huzurlu geçmesi ve danışanını gerçekten tanımaya çalışması Onur beyi tercih etmeme sebep oldu… bir danışanı olarak hayatımda herzaman var olacak… başarıları daim olsun

 4. Hayatımda aynı döngüyü tekrar tekrar yaşarken karşılaştım Onur Bey’in internetteki tanıtım yazısıyla. İçinden çıkmayı bir türlü başaramadığım durumlarla çoğu zaman nefes alamadığımın farkındaydım. İçten samimi gerçekten güven veren danışmanlığı sayesinde kendimi yeniden buldum. Araba kullanmakla ilgili isteksizliğimi ve korkularımı da Onur Bey’in Freemind tekniği ile yaptığımız 1 saatlik uygulama ile aşmış oldum. İyi ki sizi tanımışım. Teşekkürler Onur Bey.

 5. merhaba..Onur beyi Rabbim en sıkıntılı dönemimde hediye gibi karşıma çıkardı,formu doldurduktan sonra beni araması işini ne kadar ciddiye aldigını anladım.Sıkıntılarımı anlattıktan sonra ilk seansîmıza başladık ,ses tonu telefonda cana yakın davranması ayrı bir güzeldi, kendisi ile tanışma fırsatımız da oldu Istanbuldaki ofisinde ,imzalı kitabın bana hediye ettiler sizede tavsiyem mutlaka kitabı okumanız..Gerçekten aşamadıgınız sorunlarıniz var ise tek ve doğru adres ONUR HOCAMDİR.sizinle tanışmaktan çok mutluyum iyiki varsınız başarılarınızın devamını diliyorum sevgi ve saygılarımla

 6. Pandemi döneminde kendimde fark ettiğim bazı aşırı olumsuzluklar nedeni ile araştırma yaparken Onur bey’i buldum. Yapılan olumlu yorumlar bir yana, başvurduğum anda güven verem samimi bir sesin beni hemen araması ve neredeyse bir uzun seans gibi yapılan ilk görüşme sonrası hemen başladık. İçimdeki kaygılarla ilgili çok pozitif gelişmeler elde ettik. Her sıkıldığımda yazıp hemen cevap alabiliyor olmak, her zaman karşımda olumlu , dinleyen ve rahatlatan bir ses bulmak çok destekleyici idi. Pandemi zaten çok zorlu bir süreçti, bir de nükseden sorunları içine koyunca çok rahat söyleyebilirim ki Onur bey olmasaydı zor atlatırdım.
  Dostluğu ve desteği için binlerce teşekkürler…

 7. Merhabalar Onur Beyi en son geçirdiğim anksiyete atağında sonra ben ne yapmalıyım diye düşünürken İnternet sayfasında karşıma çıktı, videolarını izledikten sonra acaba faydalı olurmu diye düşüp formu doldurduktan hemen sonra ilk seansımız başladı, sonuç son derece şaşırtıcı ve olumlu. İçimdeki korkular endişeler kaybolmaya başladıkça enerjim ve huzurum yerine geldi. Kimseye söyleyemediğim korkularımı, kaygılarını bilinç altı temizleme seanlarıyla hissede hissede aştım, gerçekten acabayı silin Onur Tuna ile acabalar yok oluyor. Ağrılı,Endişeli, acı veren bilinç altıma ışık tuttuğunuz için sonsuz teşekkürler.

 8. Merhaba ben Nilgün Zahiroğlu öğretmenim.Onur beyin freemind tekniği cidden kişisel gelişim teknikleri açısından bence en mantıklı ve akılcı olanı.
  Onur beyle geçmiş travmalarım üzerinde çalıştık.. ve seanslar sonrasında bilinçaltına yükledigim hüzün acı yada bastırılmış öfke yüklerinden kurtulduğumu hissettim..duygu yükü azalan olay ve durumlar daha az etkili oluyor insan psikolojisinde….Aslinda herkes toplumda bir şekilde zihinsel olarak yaralı…keske herkes alabilse bu yardımı…Onur Tuna ve Freemind teşekkür ederim ve herkese tavsiye ederim

 9. Kimyasında toz bulutu bulunan dünyanın mucizesinin, insanoğlunun varoluş/kendini tamamlama mucizesinde yer alması çok ilginç ve Onur Bey sayesinde bunu görmek inanılmaz değil.
  Bilgi, bakış, anlayışı ve hissettirdiği güvenle dokunduğu hayatıma farkındalık ve güç kattığı için çok teşekkür ederim.

 10. Merhabalar ben de Onur bey’den yardım aldım ve çok memnun kaldığımı özellikle travmalar için birlikte yaptığımız çalışmalar sonrasında yeniden doğmuş gibi hissettiğimi belirtmek istedim

 11. Onur Beyi İnternet aracılığıyla tanıdım çok çaresiz olduğum bir dönemde hayatıma çok güzel dokundu ve hayata bakış açımı değiştirdi işini severek yapan her türlü yardım için uğraşan çok kibar ve anlayışlı bir insan.Bilinç altı temizliği yaptık beraber ve benim için inanılmaz bir deneyimdi. Gözünüz kapalı teslim olabilirsiniz.

 12. Onur Tuna; İç dünyama dokunuşlarıyla kaos ve yıkımlarla dolu hayatıma yeni baştan ve güçlü bir duruşla devam etmemi sağlayan adam. Her seanstaki bilinç altı calışmaları ve sorunlara farkli bir bakis acisiyla bakmami sağladı. Çocukluktan gelen travmalarım, sosyal ve özel hayatımdaki sorunlar, içimdeki husursuzluklar, çözemediğim sıkıntılarım icin muhteşem bir terapist ve rehber oldu. Samimiyeti ve insana huzur veren yaklaşımiyla 8 seansta resmen beni kendime getirdi. Sayesinde kendimi çok daha özgüvenli, değerli ve neşeli hissediyorum. Ne kadar teşekkür etsem az. Minnettarım.

 13. Sevgili okuyucular merhaba ‍♀️Onur beyi tesadüfen sosyal medyada gördüm. Okuyucu yorumlarını okudum. Muhteşem yorumlar vardı. Benim çok sıkıntılarım olduğu bir zamandı . Kendimi gergin, mutsuz , kaygılı ve depresif hissediyordum. . Onur beyin birkaç tane vidyosunu izledim . İşte aradığım kişisel uzmanı bu dedim. Çünkü sosyal medyada çok yaşam koçu var fakat söylemleri bana uymuyordu. Birçoğu da medyatik ve faydasız …. Onur beyle çalışmaya başladıktan sonra kendimi çok daha iyi hissettim. Uyguladığı seanslarla adeta hayatımın farkındalığını ve kazanımını farkettim. Her seans bana adeta bir ilaç gibiydi…. Çok teşekkür ederim Onur bey. İyiki sizi tanımışım

 14. Merhaba güzel insan şifa deposu 0nur tuna sen benim mucizemsin ızdırap desem hiç abartmam o günlerde allahım sizi çıkardı karşıma önce rahatlatmayı sevecenliginizle başarıyorsunuz yıllardır tanıyormuş gibi samimi içtenlikle yaklaşan birisiniz beni o izdirap dolu günlerimden elinizi uzatıp kurtardınız daha önce nereye baş vurduysam elim boş döndüm ilaçlar uyuşturdu 3yıl çektim inanamıyorum geldiğim noktaya inanın abartmıyorum ben iyilestiysem herkes iyileşir alah in izniyle sayenizde bilinki sizden habersiz hayatım boyunca size duacıyım mutsuz bitkin ken amaçsız hedefsiz ken artı hedefim olmaya mutlu olmaya başladım beni bu karanlık iç dünyamdan aydınlığın olduğu bir yola koydun onur tuna varsa çözüm var allahın izniyle korkular endişeler geride kaldı daha önce bas vurdugum yerlere tek tek gidip sizden bah sermek istiyorum meslek nasıl yapılır öğrensinler yaz ilacı uyuştur insanları faydası yok hocam iyiki sizi tanıdım inanıyorum ki rabbim dualarımı kabul etti seni çıkardı karşıma gece yarisi çıkıp balkonda düşünürdüm ben neden böyle hissediyorum diye alardim neden hayatta olduğumun farkında değilim ben anneyim nasıl çocuklarıma annelik yapicam bu korkularla endişeyle mutsuzlukla diye allhınıma yalvarırdım beni kurtar evlatlarına bağışla diye haldir haldir çözüm arardım siz çıktınız karşıma hakkınız inanın ödenmez 0nur tuna hocayla karşılaşmak hiç bir şey kaybettirmez milyarlarca şeyle ölçülemeyecek şekilde kazandırır ruh sağligi sağlığı insanın fiziki rahatsızlığından katkat önemli beyin yani ruh sağlığı ruhun çökmüşse beden kıpīrdamiyo bilinç altı tem izliği bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum anladimki ruh sağlığı diye bir şey yok bilinç altı temizliği yılların birikmiş üzüntü tranva korkular olaylar vs bir sürü birkmisleri onur tuna mucize ligiyle temiz liyo hocam güzel insan iyki varsın sevgiler

 15. Onur Bey ile calismalariniz 4 ay kadar surdu. Oncelikle kendisi kesinlikle calistigi kisiye gercekten önem veren,korku ve kaygilari en net bicimde anlayabilen , kimseye ulasamadiginiz endiseden yok olmak istediginiz o anda yaninizda bilissel terapisi ile aninda destek olan bir yasam kocu. Calismalarimiza basladigimiz ilk aylarda cok zor bir donemden geciyordum. Onur Beyle yaptigimiz calismalar sayesinde hayatimi daha sürdürülebilir bir devreye getirdik ozellikle anksiyete ile basa cikma konusunda oldukca tecrubeli ve basarili. Kendisine tekrar cok tesekkur ediyorum.

 16. Onur bey…Hayatınıza dokunuyor…Zihnimin,duygularımın ve düşüncelerimin senkronize hareket ettiği nadir insanlardan…Seanslara başlarken çekinceniz olsa bile ki benim olmadı zırhınızı askıya asıp kendinizle dertleşir gibi açıyorsunuz içinizi…İçinizi acıtan can kırıklarını titizlikle,sabırla ve sizi bilinçlendirerek temizliyor…Yüreğinize sağlık Onur bey…Her şey için teşekkürler…

 17. Sevgılı Onur Tuna,
  Saygıdeger Yaşam Koçumuz
  Internet sayfasında rastladım nlp yöntemının nasıl bısey olduguna ve gercekten olabılır mı hayatımdakı tıkanıklıklar acılır mı sorular giderilir mı bu yontemle.. cunku artık hıckımseye guven kalmadı net sayfasındakı kısıye ne kadar guvenılebılırdı kı bu sefer guvenıcem dıyıp hemen formu doldurdum ve yanılmadıgımı anladım Onur Tuna gıbı samımı ıcten ve herseye cözum sunan bır ınsanla tanıstıgım ve deneyim kazandıgım ıcın cok sanslı oldugumu hıssettım Siz Sevgılı Yasam kocu saygıdeger guzel İnsan gerçekten ınsanlara hayatında cok guzel kapılar acıyosunuz Allah ısınızı hep rast getırsın.. Yıne görüşmek dileğiyle Allaha emanet olun..

 18. Merhabalar. Bence biliçaltı temizliği denilince ilk akla gelicek olan kişi Onur bey olmalı. Herşey İnternette tesadüfen gördüğüm videosu ile başladı. Onur beyin videolarını izledim. Yapilan yorumları okudum. Vee büyük bir tereddütle mail gönderdim. Onur beyden kısa süre içerisinde telefon geldi. Yaptığımız telefon görüşmesinden sonra başlayan çok güzel bir bilinçaltı çalışması yaptık. Bu çalışmalardan sonra hayatımda gerçek anlamda değişimler olmaya başladı. Değişimler okadar hızlı olmaya başladı ki hala inanamıyorum. Bilinçaltının hayatımıza nasıl etki ettiğini öğrendim. Herkese ama herkese tavsiye ediyorum. Sevgiyle kalın.

 19. Hayatımda karakterimde katbettiklerim vardı. Kendimi her konudan sorumlu tutan ben vardım. Onur beyi tanıyana kadar. Yaptığımız meditasyonlar ve konuşma seansların dan sonra. Kendimi buldum diyebilirim. Artık kafamdaki sorulara cevaplar bulabiliyorum. Geçmişte yaşadığım kötü şeyleri kafama takmadan önüme bakabiliyorum.
  Onur bey iyi ki varsınız,iyiki sizi tanımışım. Onur bey sayesinde korkularımdan kaygılarımdan kurtuldum kendime güvenimi kazandım at gözlüklerimden kurtulup hayata daha geniş açıdan bakmaya başladım ve artık biliyorum ki bir ben daha yok ve ben kendime değer vermezsem kimseden değer göremem bana ben yardım edebilirim çok teşekkür ederim onur bey beni uyandırdığınız ve kendime gelmeme yardımcı olduğunuz için

 20. Merhabalar,
  Hayatın içinde kendimi kaybettiğim, üstüste gelen sıkıntılardan boğulduğum,yaşam enerjimi,çalışma azmimi ,kendime güvenimi,kendime ve insanlara olan inancımı kaybettiğim bir anda çıkış aramaya başladım.Psikologlarla ya da ilaçlarla geçmeyecek daha derinden gelen bir şeydi farkediyordum…Her şeyin bir çözümü vardır ben hep buna inanan biriyimdir.Hiçbir zaman psikolojik ilaçlara inanmadım.Ben de psikolojik yöntemleri araştırmaya başladım.NLP bu yöntemi okuyunca “işte bu” dedim.Sonra bu yöntemi kim güvenli bir şekilde uygulayabilir diye araştırdığımda sevgili Onur Tuna adı ile karşılaştım.Kendisini araştırdım videolarını izledim ve bilgilerimi bıraktım…2 ya da 3 gün sonra şahsen aradı.Samimi ama seviyeli ,sıcak,ilgili bir ses…Kırk yıldır tanıyor hissi gibi…Hep istenilen beni kimse anlamıyor duygusunu artık beni anlayan biri var duygusuyla yer değiştirebilen biri…Kendinizi anlamanızı ,kabullenmeniz gerekenleri kabullenmenizi ,kendi değerinizi,özgüveninizi ……neyse sizin bulmaya çalıştığınız ya da kaybettiğiniz ya da bilinç altınızda farketmeden biriktirdiğiniz ve sizi artık yoran bütün olumsuz duygu ve düşünceleri bilimsel metot hakimiyeti sayesinde size bulduruyor ya da kaybettiriyor…
  Çok sevgili hocam, ONUR TUNA bu hayat yolunda rotamı tekrar bulmama destek olduğunuz için sonsuz teşekkürler…
  İyi ki diyorum iyi kiii☺

 21. İnternette gezinirken bir arkadaşımın beğendiği sayfalar arasında onur beyin sayfasını gördüm,merak ettim sonunda bu sayfaya yönlendim.
  Formu doldurdum, gönderdim.Aslına bakarsanız ilk başta pek de ciddi ve güvenli bakmadım.
  Aradan çok geçmeden Onur Bey dönüş yaptı,şaşırdım.Sesindeki ilgi,samimiyet,içtenlik dikkatimi çekti,yalnız ekonomik açıdan nasıl olur, acaba değer mi diye de düşündüm.
  Neyse en sonunda denemeye değer dedim ve kendisinden danışmanlık ve
  FreeMind seansları aldım.
  Iyiki de aldım,ödediğim meblağa değdiğine de inanıyorum.Allah razı olsun,işini severek,dürüst bir şekilde yapıyor.
  Herkes için mükemmel bir hayat olmayabilir ancak herkes için “Daha İyi Bir Hayat” mutlaka vardır. (Onur Tuna)
  Daha iyi bir hayat yaşayabileceğime inandırdığınız için çok teşekkür ederim. Yolunuz açık,başarınız daim olsun inşAllah..

 22. Merhabalar
  Formu doldurduğumda çok umutsuzdum endibe vurdugum zamanlarda rastladım onur hocama iyikide rastlamışım.
  Iyiki dediğim insanlar arasında yerini aldı. Kaygılarımla korkularimla nasıl başa cikicagimi öğretti karanlık yolumu aydınlattı. Artik umudum var biliyorumki hocam hep tlfnun diğer ucunda nezaman çıkmaza girsem huzur veren konuşmasıyla çözümü sunucak. Siz hep var olun onur hocam Rabbim yolunuzu açık etsin herdaim..

 23. Çok zor günler geçirdiğim zamanlarda tesadüfen sizin sayfanıza denk geldim, formu doldurdum ve gönderdim. Açıkçası pek de umutlu değildim. Hayatımı mı değiştirecek ki diye düşünüyordum. İnanmazsınız hayatım değişti. Çokta güzel olarak hemde.
  Kendin değişince hayatında değişiyormuş bunu sizin sayenizde öğrendim. İyi ki hayatıma dokundunuz. Bunu ben tek başıma beceremezdim. En önemlisi de her zaman bir telefon kadar uzağımda olmanızdı. Her şey için çokkk teşekkürler

 24. Kendi durumumun farkındaydım ama yaşam koçu diye bir şeyi bilmiyordum. Psikiyatrist biliyordum. Psikiyatristleri etrafta duyduğum şekilde “deli doktoru” olarak biliyordum. İlk başta ne gereği var zor olur ama kendimde yaparım düşünüyordum. Ama o kadar kolay değilmiş onu farkettim.
  Seanslar sonrası ben farkettim. Etrafımdakiler bende ki değişimi fark etti. Uzun süre görmeyenlerin tepkisi daha büyük oldu “ne oldu sana görmeyeli , baya değiştin” hem kendime olan güvenim arttı hemde böyle tepkiler ile pozitif anlamda bi gelişme olduğunu anladım. Artık bakış açım “Kim ne derse desin , sanki dünyanın sonu değil ya” şeklinde oldu.

 25. Hadi be canim ben iyiyim bu vadireyide atlattım, bunuda göğüsledim bundan da alnımın akıyla çıktım diye diye bir enkaza dönüşmüşüm haberim yoktu. Hastalıktan doktor doktor gezip çareleri tüketmiştim Bir arkadaşımın tavsiyesi ile Onur bey ile tanıştım. Derken kendimi FreeMind sisteminin içinde buldum Başlangıç zordu ama Onur bey ‘in yardımları ile aşılmayacak engel yok Kendimle barışıp daha mutlu olduysam birçok rahatsızlığımın üstesinden gelip artik doktor doktor gezmiyorsam Onur bey sayesinde oldu. Artık kendim için “Daha iyi bir hayat” diyorum Herşey için teşekkürler Onur TUNA

 26. Merhaba Onur Bey;
  Geçmişimdeki bir cok kotu anılarla bu günüm arasındaki prangaları sokup atmama yardımcı oldunuz,rehberim oldunuz,göremediklerini gösterdiniz bu günümü daha yaşanır hale gelmesinde cok etkili oldunuz. Bu noktaya gelebilmekte öncelikle samimiyetiniz,dostluğunuz,bana olan inancınız ve verdiginiz değer bir çok problemlerin üstesinden daha rahat gelmemi sağladı. Bu maddiyatla ölçülemeyecek kadar değerli benim icin. Bana kattıklarınız için hayatımı daha yaşanır bir hale getirdiginiz icin herşey için sonsuz teşekkürlerr iyi ki varsınız hep olunmamış dileğimle

 27. Merhaba,
  İnsanın hiç aşamayacağı sandığı duygular vardır ya hani, ve ben bu dertlerle ölürüm dersiniz kendinize artik istekleriniz kısıtlanır hayatınız daralır ve mutluluk sizden gittikçe uzaklaşır bu eksiklerle rüzgarda kırılmamak için kendini zorlayan cılız bir ağaç gibi yaşama devam etmek zorunda kalırsınız ya iste ben bunlara katlanmak zorunda değilmişim bunlardan kurtulabilirmişim bunu öğrenmek hayatına yön verebilmenin hazzını yaşamadan ölmemeliydim ve ölmedim şükür ki şartlar onur beyi çıkardı karşıma ve
  Dert ettiğim herşey sanki uzaklaştı ve giderek yok oldu anladımki daha yapmam gereken şey çok yaşamam gereken çok fazla mutluluk varmış ben onlara gittikçe yaklaşıcam ve buna kimse engel olamayacak Teşekkürler Onur Bey iyiki varsınız sevgilerimle….

 28. Merhabalar;
  Bazen bazı duygular vardır keşfedilmemiş ve keşfedildiğinde artık bambaşka bir farkındalıkla hayata bakmaya başlarsınız..
  İşte Onur bey, bende bu yolculuğun başlangıcına vesile olan çok değerli bir kişi.. Bana göre, bir yaşam koçundan çok daha fazlası.. (bir yaşam koçunun bu kadar iyi niyetli olabileceğini söyleselerdi, inanamazdım belkide )
  Kendisiyle ilk konuşmamdan itibaren her zaman desteğini sonuna kadar hissettiren.. Sözüyle değil, özüyle hareket ettiği için, belki de bu kadar etkili olduğunu düşündüğüm biri..
  Onur bey ile ilk konuştuğum zamanlardaki ruh halim; “artık diplerdeydim her şey benim için bitiyor” gibiydi. Bugün ise çok farklı farkındalıklarla bakıyorum hayata.. Güzellikleri veren Rabbim’e şükürler olsun…, vesile olan Onur bey’in de hayatının hep en güzellikler içinde olmasını dilerim… Saygılar..İyi ki varsınız..

 29. Merhaba,insanin kendini arayışı…bazen güzel,çoğu zaman zorlayıcı hatta ara ara çıkmaza sokan bir süreç.bazen tek başınıza yetemiyor desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz.yine öyle bir zamanda sizinle çalışmaya karar verdim.aradığınızda bana en iyi gelen şey,ne zaman ihtiyaç duyarsam sizi arayabileceğimi duymak oldu.yargilamadan,eleştirecek ne bulabilirim acaba diye düşünmeden dinleyecek biriydiniz ve bu bulunmaz bir nimetti benim için.öyle de oldu.güzel paylaşımlar,güzel sohbetler…ve yıllardır yapmak istediğim ama bir sebeple ertelediğim şeyelere adım attım bu süreçte.şahane oldu.fakat çalışmanın en büyük kazanımı,aslında hep hissettiğim yalnızlık duygusunun düşündüğümden çok daha derin olduğunu ve yaşamımdaki pek çok sıkıntının bundan kaynaklandığını farketmem oldu.hala ihtiyaç duyduğumda orada olduğunuzu bilmek çok güzel.teşekkür ederim hayatıma dokunduğunuz için!

 30. Onur Beyin Freemind sistemini nette ilk okuduğumda acaba dedim bende işe yarar mi gerçekten yoksa hikaye mi diye düşündüm. O kadar umutsuzdum ki ben de hiçbir şey artık ise yaramaz diyordum. Ama meraktan bir de bunu deneyim diyerek formu doldurdum. Şimdiye kadar hocalar medyumlar ve falcilarda aradım çareyi çok param gitti sadece anlık umut veriyorlardı o kadar bu yüzden Onur Tuna ya verdiğim para sonuna kadar helal olsun diyorum çünkü kalıcı bir çözüm sundu bana… Formu doldurduktan sonra gelen ilk telefon görüşmesinde anlıyorsunuz gerçekten güven verici konuşmasından derdimi anlayışından işte bu dedim sonra seans saatlerini heyecanla bekledim. Sadece bir terapist değil bir dost kazandigimi düşündüm.. Sizde hayatınızda tikandim yeter artık bunaldım bundan sonra neyapacam diyorsunuz mutlaka bu formu doldurun ve ilk telefonu bekleyin sonra gerisi size kalmış

 31. Merhaba onur bey. Öncelikle size teşekkür etmeliyim çünkü sizden sonra ben tamamen değiştim. Olumsuz insanları ve olaylar hayatımdan çıktı. Artık ağlamam sona erdi ve dimdik gayet rahat bir şekilde kendimi karşı tarafa ifade ediyorum. O beni dinlemeyenler gözleri kocaman açılıp sessizce dinler oldular. Bunu etrafımdakiler de fark ediyor ve bende farkındayım. Olumlu bir çok gelişmeler başladı farklı kapılar arkadaşlar doğru insanlar tekrar teşekkür ederim. Sevgiler saygılar.

 32. Onur bey hayatımda ki yeriniz cok buyuk ..Dibe vurmak tamamen bu duyguyu yaşadım ellerim titreyerek başvurusu yapmıştım çok korkuyorum herseyden onur bey aradi aglamaktan konusamiyordum öyle samimi öyle içten konuştuk i benimle bir anda az önce konuşmayan ben kahkaha atiyordum ne desem boş emin olun kelimeler ile tarif edilemez sayesinde çok çok iyiyim ben biliyorum herzaman yanımda biliyorum ki telefonun ucunda eskiden ilaca mecbur hissediyordum kendimi asıl ihtiyacım olan Terapistim onur bey binlerce kez tesekkur ederim tanımayan emin olun çok şey kaybeder arkadaş sırasında hersey onur bey

 33. Merhaba;
  Her şey 1 mayıs 2011 yılında annemin ölümüyle başlamıştı. Bir türlü ölümü kabullenemediğim gibi kendimi suçluyordum. Tabii ki beklenen sonuç depresyona girdim, Arkasından ankısiyete bozukluğu başladı. 2016 1 ekimine kadar her gün bir avuç ilaç içiyordum psikiyatriden çıkmıyordum. Çok kötüydüm. Artık en dibe vurmuştum. Çıkmaz bir sokakta duvarın önünde tek başıma çıkış yolu ararken bir el uzandı elimden tuttu ve beni gerçek hayata götürdü. Bu el kendisini sosyal medyadan bulduğum ONUR TUNA idi. Beni kendimle tanıştırdı. 5 sene boyunca ilaçların yapamadığını Onur bey 3 ayda yaptı. Depresyon bitti, ankısiyete bozukluğum geçti. Kendimin farkına vardım.yaşamaya başladım. Hayata tekrar tutundum. Onur bey sayesinde hiç bitmeyen ilkbahar mevsiminde yaşıyorum. Yeni güzel mutlu sağlıklı bir hayata başladım. Size de tavsiye ederim. Pişman olmayacaksınız. Doğru yerdesiniz. Onur Tuna beye çok teşekkür ederim. iyi ki sizi tanımışım

 34. Eğer bu yorumları okuyorsanız dogru adrestesiniz. Hayatımın en zor zamanında bu yorumları okuyordum. Severek evlendiğim ve 18 yıllık eşimin beni aldattığını öğrendiğimde onur beyle tanıştım. Bitmiş tükenmiş yıllarca emek verdiğim herşeyin yalan olduğunu öğrenmiştim. Artık ölmek istiyordum. Onur bey yıllarca tanıdığım bir dostum gibi bana çok destek oldu. Seanslardan sonra ölen ruhum gittikçe canlanıyordu. Kaybolan ozguvenimi yeniden kazandım. Kendi değerimi farkettim. Şimdi hayata daha farklı bakıyorum. Ben yeniden dünyaya geldim. Onur beye kalan hayatımı borçluyum. Onur bey iyiki sizi tanımışım. Rabbim yolunuzu açık etsin benim gibi zor durumda olanların yardımcısı etsin.

 35. Sizi içtenlikle dinleyen sorunlarınıza yaşanmış zengin tecrübeleriyle kalıcı çözümler sunan bir yaşam koçuna ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz!Terapiye başlamadan çok kararsız olmama rağmen iyi ki karar verip danışmanlık hizmeti almışım dediğim,her seansında daha çok cesaret bulduğum,güçlendiğimi farkettiğim,farkındalık kazandığım,bana ve yaşamıma çok katkı sağlayan bir terapi süreci geçirdim.Çok teşekkür ederim desteğiniz için.

 36. Merhaba onur bey, yazilanlarin hepsini okudum biran once sizinle tanismak isterim fakat borclarim var. calisiyorum fakat kendime harcama yapmak luks suan ekonomik acidan rahatlarsam ilk isim size basvurmak olacak.

 37. Merhaba! Uzun zamandır kendimi, özümü, benliğimi sakladığım küflenmiş paslanmış , örümcek bağlamış sandığımın kapağını açan, içeriye günışığının ,hayatın neşenin kahkahanın tekrar girmesine vesile olan , beni özümle, iç sesimle yeniden tanıştıran ve bu hayat yolculuğunda emin adımlarla tekrar yürümeme vesile olan, kendimi kimseyle kıyaslamadan Allahın bende yarattığı güzellikleri görmeme tanımama vesile olan Onur Bey size çok ama çok teşekkür ederim…. İşinin uzmanı, gerçekten insanı ve hayatı bilen biri olarak çok başarılara imza atacağınızdan eminim. Benim gibi elinde fener olup nasıl yakacağını bilmeyen çok insana daha yardımcı olacaksınız.Allah samimi olarak yaptığınız bu işte sizi muvaffak etsin bu vesileyle size cennetini nasip etsin inşaallah

 38. Sevgili Onur Tuna..İlk size form yazdığımda öylesine birşey yapıyorum sanmıştım..Ama çok kısa bir süre sonra siz beni aradınız ve o enerji yüklü ilk görüşmeyle bile beni iyi yönde çok güzel motive ettiniz..O sevecen ve babacan tavrınızla sanki yıllardır tanıştığım biriyle sohbet ediyordum.Ćok mutluyum sizinle tanıştığım için..Eğitimlerinize katılmak en büyük isteğim
  İnsan kötü anında da iyi anında da yanında olanları hiç unutmaz,siz her zaman telefonun ucunda o duyguyu yaşattınız bana..Daha ne diyebilirim ki,iyi ki öylesine yazmışım sizeiyi ki..Gönlünüzce,dilediğinizce olsun herşey..Sevgiler..

 39. Sizinle seanslara başlamadan önceki düşüncelerim “neye yarayacak ki, sanki sihirli bir değnek mi dokunduracaktı.” İşte önceleri böyle olumsuz düşüncelere sahip biriydim, her konuda olduğu gibi.
  Şimdi samimi olarak diyebilirim ki; seanslarınız, seminerleriniz, yazılarınızla, içten yaklaşımlarınızla bana çok ama çok iyi geldiniz. Ben artık değişmek isteyen mutsuz biri değil, değişimi başlatmış mutlu biriyim. Çok çok teşekkür ederim…

  Bu arada unutmadan yeni kitabınızı keyifle okudum. Başarılarınız daim olsun…

 40. “Kaderinin Götürdüğü Yere Git” kitabı, ardından sosyal medya üzerinden yaptığım araştırmalar beni ONUR TUNA’yla tanıştırdı, ve iyi ki de tanıştırmış. Onur Beye ilk sözüm ‘ben kisisel gelisim kitaplari, olumlamalar, evren, akliniza ne gelirse okudum, arastirdim ancak yine de “UMUDUMU KAYBETTİM BEN ARTIK” demistim. Onur beyin de en cok takildigi cumlem bu olmus. Cunku kendisi de tam olarak 30 yasındaymis bu cumleyi soylediginde.. Kendisi de bu yollardan gecmis biri olarak kesinlikle ayni dili konustugumuzu soyleyebilirim. Kendisiyle suana kadar sadece 4 seans calistik ama ilk seanstan itibaren kendimdeki degisim tam istedigim gibiydi! Her sey icin cok tesekkurler, hep dedigim gibi İYİ Kİ VARSINIZ!

 41. Tuna Bey, kendi kendime çözümü bulamadığım bir anda yardımıma yetişti. Hiç ummadığım bir anda karşıma çıkan biriyle başlayan bir ilişkiyi, ikimizden de kaynaklanmayan bir sebeple bitirmek zorunda kalmıştık. Ancak ne o ne de ben birbirimizi aklımızdan çıkaramıyorduk. Bu durum beni oldukça zorluyordu, onun içinde bulunduğu duruma duyduğum üzüntüm de bu ruh halimi perçinliyordu. Oysaki hayatıma kolayca devam edebilirdim ama bocalıyor ve aklıma takılan konunun hayatımı etkilemesine İzin veriyordum. İşte Tuna Bey, ben bu sarmaldan çıkmak için çırpınır vaziyetteyken elimden tuttu diyebilirim. İlk başta kendimi hiç tanımadığım bir insana anlatmak oldukça güçtü ancak Tuna Beyin yaklaşımı bunu çabuk atlatmamı sağladı, yapmış olduğumuz seansların sonunda kendimi gerçekten rahatlamış hissediyordum. Birkaç seans sonra Ruh halimdeki değişimler çevremdekiler tarafından da fark edildi. Seansların sonunda; karşıma çıkan güçlüklerle mücadele etme azmim ve kendime güvenim arttı, değiştiremeyeceğim şeyler için endişe etmemeyi, işleri oluruna bırakmayı öğrendim. Benim tekrar hayattan tat almayı öğreten Tuna beye çok teşekkür ediyorum.

 42. Onur TUNA ile tanismam yardima çok ihtiyaç duyduğum bir döneme denk geldi iyiki de oyle olfu çünkü doğru kişi doğru zaman denilen şeyi kendisiyle birebir tecrübe ettim ve su anda kendimi daha iyi hissediyorum emeklerimize değecek demiştiniz Onur TUNA bence değdi yüreğinize sağlık artık hem bir dostum hemde her an ulaşabildgm bir yaşam koçum var tsk ederim

 43. Onur bey’le çalışmaya başlamadan önce hayata ve geleceğe karşı çok fazla soru işaretlerim ,korkularım , endişelerim vardı. Fakat aldığım koçluk desteği sonucunda bunlarla nasıl başa çıkabileceğimi öğrendim. Hayatta her zaman zorlukların olduğunu ve bu zorluklarla artık nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Neyi çok istiyorsam ona odaklanınca başarabileceğimi biliyorum.Bunu bana öğrettiği için Onur Bey’e çok teşekkür ediyorum.

 44. Birçok psikolog ve yaşam koçu ile görüşmeler yapmıştım. Açıkçası çözüm bulamamıştım. Hani derler ya “çözüm sende, her şey sende” bende de NASIL?
  Yıllarca nasıl olacağına dair tatmin edici bir cevap alamadım. Tam inancımı kaybetmeye başlamıştım ki Onur Tuna’nın değişime hazır mısınız yazısını gördüm. Hazırdım da “nasıl acaba” diye merak ettim. İyi ki de merak etmişim 🙂
  Çalışmalarımız anında etkisini gösterdi. Söylediği her şeyin NASIL’ı var. Herkes söyler “kendine güven, kendini sev, her şey sende” diye. Onur Bey bunların nasıl olacağını gösteriyor. Çalışmalarıyla bu sorunların gerçekten ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.
  Bir aydan daha kısa sürede çok iyi sonuçlar aldım kendimle ilgili. Hayatımda pozitif yönde o kadar çok gelişme oldu ki. Onur Tuna ile çalışma yapmadan önce ciddi anlamda çıkmazdaydım. Zor günler geçiriyordum. Özgüvenim çok azdı. Yapabildiklerim ve başarabildiklerim hakkında hatta başarabileceklerime dair inancım yoktu. Özgüven konusunda ve ders çalışma konusunda çok sıkıntım vardı. Çalışmalar sonucunda özgüvenim kısa zamanda çok arttı. Severek ders çalışmaya başladım. (Ders çalışabilmek hayatımı kazanabilmem adına çok önemli idi.) Onur Bey’e çok teşekkür ediyorum. İşini çok çok iyi yapıyor. Bu konudaki donanımı çok yüksek. Hayatınızda güzel değişimler istiyorsanız, pozitifliği hayatınızın içine tamamen almak istiyorsanız Onur bey bu konuda çok başarılı. Böyle yazılar okuduğumuzda “acaba mı” der ya insan, Onur Tuna için “acaba”yı silin. Gerçekten bana inanılmaz faydası oldu. Hayatım olumlu yönde hem de çok kısa bir sürede inanılmaz değişime uğradı. Kendisine tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. SEVGİHAN…

 45. Bazen bir kelime, bazen bir soru, bazen bir duygu, bazen bir sohbet ve bu bazenler uzar gider…
  Aslında insanın kaderinin değişmesinde ve kendini bulmasındaki en önemli nokta bu değişimleri başarabilmeyi sana öğretecek kişiyi bulmaktır.
  Her şey için teşekkürler Onur Tuna…

 46. Etrafınızda gerçekten samimi insanların kalmadığını düşündüğünüz dönemde arayış içerisine girersiniz. Sizi anlayacak ve tarafsız dinleyecek birine ihtiyaç duyarsınız. Yıllardır insanları dinledim dertlerine ortak olmaya çalıştım, çözümler ürettim. Kiminin gülen yüzü kiminin de akıl hocası oldum.
  Hani derler ya ” kelin ilacı olsa kafasına sürermiş ” işte tam o noktada kendime hiç bir faydamın olmadığını fark ettim. Yılların üzerimden atamadığı yorgunluğu, kırgınlıklarım, hayal kırıklıklarım o kadar çoktu ki. İnsanların yüklerini taşıyamayacağıma inandığım bir anda tanıştım Onur Bey’ le. İlk görüştüğünüz de sizi hiç tanımayan birine kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. (Kesinlikle mükemmel bir duygu.) Yeri geldiğinde konuşmaya çekindiğiniz, söylersem kaybetmekten korktuğunuz ve birçok konuda kafanızı karıştıran yaşamınıza engel olduğunu düşündüğünüz ne varsa dökülüyor dilinizden…
  Danıştığım tüm sorunlarıma aldığım net cevaplar ve çözüm noktaları, uyguladığımız terapi ve bilinç altı çalışmaları neticesinde şimdi hayata bambaşka bir gözle bakıyorum. Değişmek istiyor, kendiniz için bir şey yapmak istiyorsanız; farklı olmak, farkındalık yaratmak, hayatınızı engelleyen ciddi problemlerinizden ve sizi mutsuz eden travmalarınızdan kurtulmak istiyorum diyorsanız kesinlikle Onur Tuna ile tanışmalı kendisine danışmalısınız… Unutmayın ki; Danışan dağ aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış 😉 Saygılar, sevgiler…

Emirhan Ulusoy için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir